top of page

OFERTA
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Nasza oferta skierowana jest do Właścicieli oraz Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych, którzy zainteresowani są powierzeniem prowadzenia nieruchomości doświadczonej firmie, specjalizującej się w kompleksowej obsłudze Wspólnot Mieszkaniowych.


W ramach umowy o zarządzanie nieruchomością oferujemy:


Obsługę Administracyjną:

- Protokolarne przejęcie nieruchomości,
- Prowadzenie księgowości (księgowością zajmuje się biuro księgowe eDAB Sp z o.o.),
- Prowadzenie i aktualizowanie spisu właścicieli z danymi kontaktowymi,
- Reprezentowanie Wspólnoty przed Urzędami oraz kontrahentami na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
- Obsługa prawna do momentu wystąpienia powództwa sądowego (przed sądem, reprezentację Wspólnoty przejmuje Zarząd         Wspólnoty oraz kancelaria adwokacka),
- Przechowywanie dokumentacji technicznej, księgowej oraz korespondencji z kontrahentami i właścicielami,
- Prowadzenie książki obiektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

- Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego,
- Nadzór nad firmami odpowiedzialnymi za utrzymanie czystości oraz konserwacje instalacji technicznych w budynku,
- Zbieranie ofert i negocjowanie warunków dotyczących umów o dostawy, remonty oraz usługi związane z utrzymaniem nieruchomości,
- Pozyskiwanie pożytków dla Wspólnoty Mieszkaniowej,
- Analizowanie i doradztwo w zakresie kosztów dotyczących nieruchomości oraz sugerowanie działań optymalizacyjnych i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w celu obniżenia kosztów utrzymania nieruchomości,
- Realizacja zapisów uchwał, podjętych przez Wspólnotę Mieszkaniową,
- Przygotowywanie wzorów uchwał oraz opracowanie i opiniowanie umów Wspólnoty,
- Stały kontakt z właścicielami lokali oraz Zarządem Wspólnoty,
- Przygotowanie i pomoc w prowadzeniu zebrań Wspólnoty,
- Odczyty liczników wody oraz ciepła raz do roku.

 

Obsługę księgową:
- Planowanie budżetu oraz tworzenie uchwał,
- Windykację należności od dłużników,
- Prowadzenie ewidencji księgowej w oparciu o obowiązujące przepisy,
- Sporządzanie i składanie obowiązkowych deklaracji,
- Przygotowanie projektów planu gospodarczego, w tym planu przychodów i wydatków z funduszu remontowego i funduszu eksploatacyjnego Wspólnoty Mieszkaniowej,
- Przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał Wspólnoty,
- Sporządzanie i udostępnianie właścicielom rocznego sprawozdania finansowego,
- Rozliczanie wpłaconych przez właścicieli zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, kosztów zużytych mediów oraz wpłat na fundusz remontowy,
- Obsługa rachunku bankowego Wspólnoty,
- Rozliczanie mediów raz do roku.

 

Dzięki współpracy z naszą firmą, będą mogli Państwo na atrakcyjnych warunkach korzystać z usług współpracujących z nami firm m.in. ubezpieczeniowych, budowlanych, konserwujących, inspektorów i wielu innych.


Istnieje możliwość zmiany zakresu obowiązków, w tym celu zachęcam do kontaktu.
Dla każdej Wspólnoty przygotowujemy indywidualną ofertę po wcześniejszej wizycie na nieruchomości.

Przybliżone koszty administrowania nieruchomością

1. Stawki za administrowanie + obsługę księgową uzależnione są od wielkości budynku:

do 1 000 m2                 Ryczałt 1200 zł

od 1 000 m2                 1,30 zł/m2

od 2 000 m2                 1,20 zł/m2

od 3 000 m2                 1,00 zł/m2

od 4 000 m2                 0,90 zł/m2

od 6 000 m2                 0,80 zł/m2

powyżej 10 000 m2     0,70 zł/m2

2. Wysokość wynagrodzenia zarządcy ustalona jest w umowie.

 

3. W skład zaliczki „A” wchodzą następujące składniki:

  • wynagrodzenie zarządcy (zarządzanie + ewidencja księgowa) 0,55 ÷ 1,00 zł/m2

  • utrzymanie porządku i czystości (dozorca) (0,40 zł/m2), w przypadku dużych terenów zewnętrznych- 0,60 zł/m2,

  • bieżące naprawy, konserwacje i przeglądy okresowe ok.(0,35 ÷ 0,60 zł/m2),

  • energia elektryczna części wspólnej budynku (0,10 ÷ 0,20 zł/m2),

  • ubezpieczenie budynku (0,10 ÷ 0,15 zł/m2).

Razem = ok. 1,65 ÷ 2,50 zł/m2

 

4. Wszystkie opłaty na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej są naliczane wg udziałów ujawnionych w księgach wieczystych lub powierzchni użytkowej zajmowanego lokalu.

 

5. Opłata za dostawę „mediów” (centralne ogrzewanie, ciepła i zimna woda, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości) wpłacana jest razem z zaliczką „A” na Fundusz Bieżący.
Opłaty liczone są:

  • za centralne ogrzewanie wg powierzchni użytkowej lokali lub na podstawie średnich zużyć ciepłomierzy,

  • za wodę, ścieki, wg wskazań liczników,

  • za wywóz śmieci - zgodnie z przepisami nadrzędnymi.

 

6. Wysokość zaliczki „B” wpłacanej na Fundusz Remontowy członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej ustalają samodzielnie uwzględniając potrzeby remontowe nieruchomości.

Color logo with background.png
OPTIMUM - partner w zarządzaniu i administrowaniu wspólnotami mieszkaniowymi
bottom of page